ПРЕМХОР ( ПЕНЕКРИТ) ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ШВОВ В БЕТОНЕ. За 1 кг